-FR- Automatische ontassing

-FR-

Automatische ontassing

Standaard zijn KARA installaties zo uitgevoerd dat de resterende as handmatig moet worden verwijderd uit de vuurhaard of van onder de vuurhaard. De frequentie hangt af van de hoeveelheid as in de brandstof. Bij installaties met  brandstof met een hoog as gehalte of grote installaties kan het zinvol zijn om automatische ontassing toe te passen. Met een asschroef wordt de as vanonder de vuurhaard naar bijv. een ascontainer getransporteerd.