-FR- Dioxineverwijdering

-FR-

Dioxine is een verzamelnaam voor een aantal zeer milieuonvriendelijke CFK's. De uitstoot van dioxine wordt streng bewaakt. Voor vervuilde houtstromen zoals bijv. geimpregneerd hout gelden in Europa ook emissie-eisen voor dioxine.

In principe bevat schone biomassa geen chloor of fluor, zodat er ook geen dioxines gevormd zouden kunnen worden. In de praktijk komt het echter regelmatig voor dat de reststroom biomassa toch sporen van deze stoffen bevat. Een voorbeeld kan zijn de aanwezigheid van kleine hoeveelheden PVC in afval of chloorhoudende verf en lakken.

Voor de verwijdering van dioxine biedt KARA twee oplossingen: absorptie aan actief kool en katalytische verwijdering. De keuze wordt bepaald door de bedrijfsomstandigheden.

-FR- Actief koolfilters

-FR-

beste ervaringen


Lees meer

-FR- Katalytisch reinigen

-FR-

efficiënter reinigen


Lees meer