-FR- HCL-SO2 verwijdering

-FR-

Verwijdering HCL en SO2

De uitstoot van zure gassen zoals HCl en SO2 zijn het gevolg van de verbranding van vervuilende biomassastromen. Afhankelijk van de vervuilingsgraad en de emissie-eisen kan het noodzakelijk zijn om de HCl en/of SO2 concentratie omlaag te brengen. KARA maakt hierbij gebruik van kalkinjectie in de rookgassen, waarbij de kalk wordt opgevangen op een doekenfilter en uit de rookgassen wordt verwijderd. De kalk kan ook gemengd worden met andere stoffen als er ook nog andere elementen dienen te worden verwijderd .