-FR- NOx verwijdering

-FR- Bij de verbranding van hout komt altijd NOx vrij vanwege de aanwezigheid van gebonden stikstof in het hout. Bij het verbranden van schoon hout wordt gerekend met een waarde van rond de 200 mg/Nm3, oplopend tot 400 mg/Nm3 bij de verbranding van plaatmateriaal met stikstofhoudende lijmen.
Afhankelijk van de emissie-eis kan worden gekozen voor een SCR of een SNCR filter. Beide filters gebruiken een hulpstof om de NOx uit de rookgassen te verwijderen.

-FR- SNCR

-FR-

selectieve niet-katalytische reductie (SNCR) van stikstof


Lees meer

-FR- SCR filter

-FR-

selectieve katalytische reductie (SCR) van stikstof


Lees meer