-FR- Stofverwijdering

-FR-

Bij de verbranding van vaste brandstoffen worden altijd stofdeeltjes uit de ketel meegesleurd naar de schoorsteen. Deze stofdeeltjes kunnen tot een behoorlijke overlast leiden. Boven de 300 mg/Nm3 leidt een te hoge stofuitstoot vaak tot klachten in de omgeving. Daarom zijn er emissie-eisen gesteld aan de stofuitstoot die per land of zelfs regio behoorlijk verschillen. De keuze voor een bepaald type stoffilter hangt af van de geldende emissie-eis, het type brandstof en de bedrijfsvoering.

-FR- Transportschroeven

-FR-

duurzame kwaliteit


Lees meer

-FR- Schraperketting

-FR-

robuust materiaaltransport


Lees meer

-FR- Pneumatisch transport

-FR-

efficiënt voor bulktransport


Lees meer

-FR- Bekerelevator

-FR- voor transport over verschillende hoogtes 
Lees meer